11 Temmuz 2014 Cuma

Hz. İsa (as) Nüzul Etti


Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) Şu An Dünyada

Hz İsaHristiyanların 2000 yıldır, Müslümanların ise 1400 yıldır bekledikleri büyük nüzul gerçekleşmiştir. Hz. İsa (as) şu an yeryüzündedir. Yaşadığımız dönem ahir zamandır. Dünyanın kurtuluşa ermesine vesile olacak olan iki kutlu ahir zaman şahsı Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) yeryüzündedir. Şu an faaliyetlerine devam etmektedirler. Asr-ı Saadet'ten sonraki dünyanın en önemli devri, şu anda yaşanmaktadır. Bu, iman edenler için çok güzel ve çok heyecan verici bir müjdedir.
Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerden ve Tevrat ve İncil sözlerinden dünyanın son zamanına yaklaştığımız ve Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as) döneminde yaşamakta olduğumuz anlaşılmaktadır.
Bu kutlu bir dönemdir. Muhteşem bir dönemdir. Dünyanın içinde bulunduğu herc-ü merc yani kargaşa Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın faaliyetleriyle son bulacaktır. Dünya, Asr-ı Saadet döneminin neşesinin, bolluğunun, mutluluğunun, sevincinin ve coşkusunun yaşandığı Altın Çağı kucaklayacaktır.
Altın Çağ, bütün savaşların sona erdiği, bütün insanların huzur ve barış içinde yaşadığı, suçların ortadan kalktığı, açlık, sefalet, korku, zulüm gibi tüm belaların yok olduğu, cezaevlerinin tamamen kapatıldığı, topların tüfeklerin, tüm silahların eritilip yok edildiği mutluluk çağı olacaktır. Bu kutlu dönemde, bazı Hristiyanların beklediği gibi savaşlar yoktur, düşmanlık yoktur. Tüm dinler bir arada, kardeşçe ve dostluk içinde yaşayacaklardır. Altın Çağ, tüm dünyanın toplu olarak en büyük rahatı ve huzuru bulduğu saadet dönemi olacaktır.
Hz. İsa (as) zuhur ettiğinde, bizzat kendisi Hristiyanlara üçleme inancının ne kadar büyük bir yanılgı olduğunu anlatacaktır. Allah'ın oğlu olmadığını, kendisinin de diğer tüm insanlar gibi Allah'a muhtaç, aciz bir kul olduğunu Hristiyanlara kendisi söyleyecektir. Kuran'ı okuyacak, Kuran'a tabi olacak ve tüm Hristiyanları Kuran'a davet edecektir. İşte o zaman Hristiyanların tümü, burada anlatılanların doğruluğuna kesin olarak kanaat getireceklerdir. Ve Allah'ın izniyle ayette belirtildiği gibi Hz. İsa (as) ölmeden önce ona inanmayacak kimse kalmayacaktır:
Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır. (Nisa Suresi, 159)
Elinizdeki bu yazıda üçleme yanılgısına kapılmış olan Hristiyanlara detaylı ve kapsamlı bir açıklama mahiyetindedir. Bu yazıda yer alan Kuran'da ve İncil'de yer alan izahlarla onları doğru yola, Tek olan Allah'ın yoluna davet etmek amaçlanmaktadır. Hristiyanlara çok büyük ve güzel bir müjde verilmektedir. Allah, onlara ve elbette tüm insanlara Hz. İsa (as)'ın o güzel, nurlu, muhteşem cemalini gösterecektir. 2000 yıl sonra bağrımıza basacağımız, coşkuyla sevgiyle karşılayacağımız sevgili peygamberimiz Hz. İsa (as) şu an yeryüzündedir, tüm insanların karşısına çıkacağı, zuhur edeceği günler ise çok yakındır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder